.
Sẽ 'đo đường' nếu quá lạm dụng phanh trước

Sẽ 'đo đường' nếu quá lạm dụng phanh trước

Việc lạm dụng phanh trước (còn gọi là phanh tay) sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhất là khi phanh gấp dù biết rằng, phanh trước luôn thuận tiện cho người lái. Chị Nguyễn Thị...
Ẩn